Tuesday, 30 October 2012

SOULS AT 2 PM

सेन्योरा,
तेवत ठेव उघडा दिवा
इंद्रियांचा गुंता घेऊन,
सडत चाललेल्या देहाला
पाहशील आरसे लावुन,
तेव्हा फुलपाखरांचे थवे
जातील रेडलाईट मधुन.

हे एंटोनिओ,
तुला तुझा स्पर्श तुझाच असतो
माझा तुला स्पर्शही तुझाच असतो
मग क्षणोक्षणी भंगणारं
तुझं शरीर
कधी जगता येईल का मला?
असा सल ठेऊन ,
मी माझ्या आत लपवलाय
फुलपाखरांचा थवा.