Wednesday, 7 November 2012

SOLO IMPOTENCE


कॅफेटेरियात
वारुळ ढोसत
बसलेली नागडी माणसं
कसल्याशा कुंपणांनी,
गोंदवत बसलीयत
आपली उघडी शरीरं.

'तु अजुन कपडे काढ.
मी माझेही काढतो.
त्वचा उतरवुन ठेव
मी माझीही ठेवतोच.
तुझा कोथळा उतरव
आणि मला दे.
माझा तुझ्या हातात घे.
आपल्या,
पेशीपेशींमधल्या मरणफुलांचा
गुच्छ बनवु आणि
सात जणात
सुखासमाधानाने
गिळुन खाऊ.
रक्त पचवु.
धागे उपसु.

नाहीतरी,
जगुन झालेल्या पारदर्शक रक्ताने,
प्रत्येक पेशींमधले मेंदु सैरभैर आहेत,
होणारी प्रत्येक नवी मांडणी
विटाळत नाहीये एकसंधपणे.
शरीरविरहीत जग बनुन,
चिडिचुप वखवखलेपण घेऊन,
केवळ मनं का सडत नाहीत??
भग्नतेची शिल्प होऊन,
भोगलेले सगळे अनिर्णित प्रश्न
कुठल्या शहरात निघुन जातायत??'

Friday, 2 November 2012

शुन्यस्पर्श


मिटलेल्या शरिरावर
फिरु द्यावा नांगर
भळाभळा सांडावी झिंग
आणि चंद्र असावा सहयात्री

असावीत त्याची पाळंमुळं
या लंबकांच्या देहात
विस्तव रंध्रकल्लोळात
ध्यानस्थ करुणा रत व्हावी

किल्मिषांचे रुतावे रंग
भग्नावे शुन्यशिल्प,
या चंद्र समाधीवरती
चंद्रपुष्प मी व्हावे

Thursday, 1 November 2012

God & So. pvt.ltd


behind the stairs,
where
dead's been lying
women getting wet
babies keep dying
junkies love screaming
pigs lonely sighing
there
i kept my gods
of fractured nourishment.

looking at them
with eyes of purple pain
nights of bizarre singing rain
accusing lost names
i lay my backs
on desired confusion

lets get smitten
on the doors of heaven
kneel down in celebration
through madness we're driven
and here you are busy
rhyming your crimes

fear the wars
fear the scars
fear the dungeons
fear the guillotine
fear the gods
fear the reason
fear the love

here,
pale faces walking with rotting defiance.
slaughtered souls warming beds in act of silence.
cheering crowd scratching walls of asylums
but then,
a young naked man with autumn dew
he will keep a mirror in front of you
then cheer oh lord,
'Hail Mary...Hail Mary!!'
and decide quickly,'whose real? Him or You ?'