Friday, 2 November 2012

शुन्यस्पर्श


मिटलेल्या शरिरावर
फिरु द्यावा नांगर
भळाभळा सांडावी झिंग
आणि चंद्र असावा सहयात्री

असावीत त्याची पाळंमुळं
या लंबकांच्या देहात
विस्तव रंध्रकल्लोळात
ध्यानस्थ करुणा रत व्हावी

किल्मिषांचे रुतावे रंग
भग्नावे शुन्यशिल्प,
या चंद्र समाधीवरती
चंद्रपुष्प मी व्हावे

1 comment: