Wednesday, 7 September 2011

'..........' मधे असणे

शल्य राहु दे
रक्त वाहु दे
मला पाहु दे
आयुष्य.....

....................................

शरीरावर तीळ
तीळावर चरा
सौँदर्यसागरी
दुःखाचा झरा

No comments:

Post a Comment