Wednesday, 28 December 2011

विक्रीदर- २

कविता लिहिली
मुल्यं वाटली
क्रांती विकली
रॉयल्टी मिळतेय.


सामान्य माणूस
ट्रेनमध्ये
वाचतोय
ग्रुपमध्ये
बोलतोय

स्वप्नं पहातोय नेमाने.
आशा करतोय अजुन,

देव आहे कुठेतरी
रॉयल्टी घेतोय मोजुन.

No comments:

Post a Comment