Saturday, 1 October 2011

कवडसे जपणारी मुलगीवारयातच विरुनी जाती
ते मुक्त भटके पक्षी
लाटाही कोरुनी जाती
वाळुवर अल्वर नक्षी

ती अशीच उमलत राहे
चांदणे जसे उशाशी
माळुनी उन्हाचे फुल
ती असे किनारयापाशी

जसे निशेच्या पटलावरती
बावरी चांदणधुळ उशाशी
तसे उन्हाच्या भिंतीवरती
ती पाऊस कोरित राही

No comments:

Post a Comment