Monday, 27 February 2012

व्हर्जीन मुलीचं गाणं - १

ग्रीष्मबंधनाचा देह
त्याला मृत्युची चाहूल
वेड्या जन्माचे कोणते
पडे मनस्वी पाऊल

ढग शोधणारया मुली
उठे दुष्काळात गाव
तुझ्या निजल्या डोळ्यांची
जाते रंगांकडे धाव

No comments:

Post a Comment