Monday, 27 February 2012

सावलीची कथा

मनाच्या अमर्याद
भिंतींमागे
आपण उभे आहोत.
इथुन पलिकडुनच,
आपण एकमेकांशी
बोलतोय नी
स्पर्श करतोय
एकमेकांना

तू बोलत का नाहीस?
तू आहेस का
पलिकडे?
फक्त तुझी सावली हालतेय.
कधीतरी कोणी येऊन
घेऊन जाणार तुला
पलिकडच्या
क्षितिजाकडे
मग मी असाच
एकटा बडबडत राहीन
तुझ्या सावलीशी..........

No comments:

Post a Comment